Třebušická

SVJ Třebušická 259 - 264
Směrnice Evropské Unie 95/46/ES po nás vyžaduje, abychom Vás požádali o souhlas se zpracováním Vámi vysílaných či vyplněních údajů prostřednictvím souborů cookie či podobných nástrojů (termín "podobné nástroje" je použitý přímo v dokumentu "Stanovisko EU k internetové reklamě, informace o odvolatelnosti souhlasu"). Jako souhlas je považováno Vaše setrvání na těchto stránkách. V případě nesouhlasu Vás žádáme, opusťte tyto stránky. Data a informace, které získáváme Vašimi návštěvami, neposkytujeme třetím stranám (neposkytujeme nikomu). Našim cílem totiž není Vás sledovat. Nicméně tyto informace nám na druhou stranu pomáhají odkrývat cesty, kterými se máme vydat a co zlepšovat.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:Aktuality:

05.05.2021
- pověřena a oslovená osoba projektem je ing. Zdeněk Edlman
- schůzka v termínu 19 – 20. týden  Na schůzce bude seznámen s naším záměrem a při této příležitosti budeme i řešit podmínky naší spolupráce ( typ smlouvy, předpokládaná cena, atd. ) Projektantu byly poskytnuty informace o typu domu ( T08B -78 ), 8 pater, rok výstavby 1977-78 a první požadavek na vybudování kotelny ve sklepě za podmínek, že půjde o plynovou kotelnu s ohřevem vody. Plyn v bytech bude nahrazen elektrikou. Nejdůležitější požadavek je, že 30% musí být energetické alternativní zdroje. Z této schůzky bude výstup v podobě buď písemného nebo zvukového záznamu.
- Souběžně s touto akcí je potřeba připravit podmínky v domě ( souhlas současných majitelů a dořešení vlastnických vztahů )
- Dořešení pojistných událostí u ČSOB pojišťovny
- Výpověď pojištění "blbenky SVJ" u Direct pojišťovny k výročí uzavření smlouvy a uzavření k tomuto datu pojištění nové u Generali České pojišťovny (ušetří se ročné 2 500 Kč na pojistném a zvedne se pojistná částka)
- Aktuální stav bankovních účtů je v černých číslech
- Dle harmonogramu by veškeré nutné k rekonstrukci domu, mělo být připraveno do 31.12.2021 (projektová dokumentace, stavební povolení, financování a z větší části vyřešeny majetkové vztahy). Oprava domu by mohla být zahájena v roce 2022. Předpokládané dokončení by do prosince 2022.
- Změna politiky vymáhání pohledávek: po průzkumu všech možných a nemožných variant, se jako předseda přikláním k odprodeji dluhů za období 1.1.2019 do uzávěrky za rok 2020, za xy% z dlužné částky insolvenční agentuře. Odpadnou tím právní tahanice mezi SVJ a majiteli, co se nemají ke svým závazkům. Nabídka odprodeje dluhů bude realizována po uplynutí tří měsíců od rozeslání předžalobních výzev, které budou odesílány společně s uzávěrkou roku 2020.

20.01.2021
- na stavebním úřadu byla opatřena projektová dokumentace k bytovému domu Třebušická, blok D3 a plány domu v digitálním provedení
- stále se pracuje na projektu "Nová Třebušická". O projektu budou vlastníci informováni na společné schůzi v březnu/dubnu 2021, jakmile budou k tomu vhodné podmínky a bude dokončena studie tj. projektová dokumentace, architektonický návrh atd.
- dne 18.01.2021 proběhlo jednání se zástupci ČSOB pojišťovny k likvidaci pojistných událostí (dále PU) č. 218635692, 2196000934,2196004557 a 2196004560. Toto jednání dospělo ke shodě na ukončení likvidace PU a finančnímu vyrovnání s SVJ
- Žádáme vlastníky bytových jednotek, které byly zasaženy PU, aby potvrdili formulář plné moci k dořešení likvidace PU. Nebude-li potvrzeno, nebude na jejich bytovou jednotku plnění od ČSOB pojišťovny a opravy škod si budou muset uhradit následně sami. Vyplněnou plnou moc, poslat na mail vybor(zavinac)trebusicka.cz


akualizovano k 05.05.2021
Teplárny THL - dluh 162 491 Kč, splaceno 142 000 Kč, zbývá 20 491 Kč (splátkový kalendář 10 000 Kč/měs. do 31.7.2021)
SPLACENO - vrácení přeplatku majitelům - dluh 21 864,16 Kč, splaceno 21 864,16 Kč, zbývá 0 Kč
SPLACENO - právní služby Valný - dluh 46 686,6 Kč, splaceno 46 686,6 Kč, zbývá 0 Kč
SPLACENO - Dospra - dluh 71 875,1 Kč (audit od roku 12/2017), splaceno 71 875,1 Kč, zbývá 0 Kč
SPLACENO - drobné dluhy z let 2016-2017 - 28 932 Kč, splaceno 28 932, zbývá 0 Kč
SPLACENO - Vodárny - dluh 117 827 Kč, splaceno 117 827 Kč, zbývá  0 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
dluhy celkem: 449 675,86 Kč splaceno celkem: 429 184,86 Kč zbývá celkem: 20 491 Kč (předpokládané urovnání je nejpozději do 31.7.2021)


.... neustále výbor SVJ na něčem pracuje, dům sice vypadá opuštěně, nicméně vše běží jak má. Co je však potřeba, je Vaše spolupráce. Jde o Váš majetek a až dům vysekáme z dluhů, začnou se řešit dluhy majitelů, téměř každý tam má svůj hřích a pokud někdo pořítal s tím, že dům se potopí, mýlil se. Stále platí nabídka ... kdo nemá zajem své pohledávky vůči SVJ plnit a nechce být dotčen exekucí svém majetku, je tu možnost nabídnout byt za 1 Kč + převést dluhy na nového vlastníka. Stačí někoho kontaktovat z výboru na emailu.  


SVJ začalo uplatňova exekučně pohledávky
Již běží exekuce: 087 EX 2547/13, 087 EX 896/12, 087 EX 921/11, 087 EX 216/13, 087 EX 1107/13, 087 EX 833/12, 087 EX 22/12, 087 EX 1241/11 v celkové částce 467.473,- Kč
V součastné době jsou připaveny další exekuce na celkovou částku cca 800tis. Kč. Dluhy vzniklé z let 2016 - 2018 budou bez milosti vymáhány.

30.12.2020 - schůze vlastníků se přesouvá na březen/duben 2021 z důvodu opatření vlády kvůli covid-19
02.12.2019 - zápis ze schůze vlastníků konané dne 20.11.2019

- Zákon č. 67/2013 Sb. (Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty)
- Pro majitele, kteří již dále nemají zájem o vlastnictví bytové jednotky v Třebušické, kontaktujte výbor SVJ na mail vybor(zavináč)trebusicka.cz. Bude s Vámi domluven další postup.

starší aktuality převedeny do Archivu 2020
starší aktuality převedeny do Archivu 2019
Testovací režim stránek v1.4
správce stránek: jirka(zavinac)compuny.cz
aktualizováno: 31.12.2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky