archiv 2020 - Třebušická

SVJ Třebušická 259 - 264
Směrnice Evropské Unie 95/46/ES po nás vyžaduje, abychom Vás požádali o souhlas se zpracováním Vámi vysílaných či vyplněních údajů prostřednictvím souborů cookie či podobných nástrojů (termín "podobné nástroje" je použitý přímo v dokumentu "Stanovisko EU k internetové reklamě, informace o odvolatelnosti souhlasu"). Jako souhlas je považováno Vaše setrvání na těchto stránkách. V případě nesouhlasu Vás žádáme, opusťte tyto stránky. Data a informace, které získáváme Vašimi návštěvami, neposkytujeme třetím stranám (neposkytujeme nikomu). Našim cílem totiž není Vás sledovat. Nicméně tyto informace nám na druhou stranu pomáhají odkrývat cesty, kterými se máme vydat a co zlepšovat.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:Archiv 2020:


01.12.2020
- dne 29.11.2020 proběhlo druhé kolo jednání s investorem do projektu "důchoďáku". Projekt "Nová Třebušická" dle sdělení investora, bude připraven od konce února 2021. O záměrech investora budou majitelé informování na základě připraveného projektu na schůzi, která by měla proběhnout březen-duben 2021.
- ve dnech 28.-29.11.2020 byla provedena obhlídka objektu Třebušická. Ve vchodu 260 proběhnuly sanační práce, vyklizení celého vchodu. Tento vchod je připraven na provedení oprav dle rozpočtu SANACE PO s.r.o. po konzultaci s likvidátorem pojistné události z pojištění u pojišťovny Kooperativa a.s. Ostatní vchody se průběžné vyklízení, některé bytové jednotky slouží jako mezi-sklad před likvidací na sběrný dvůr. Nicméně vyklizení jednoho vchodu je otázkou 150-200tis. Kč (kontejnery + pracovníci) - zajišťovává SANACE PO s.r.o.
- k 30.11.2020 se na placení do fondu oprav (fond je zatím využit ke splácení dluhů z let minulých) podílí 50 bytových jednotek. Po několika jednáních s majiteli je přislíbena úhrada vyúčtování + placení do fondu oprav u dalších dvou jednotek. Každý měsíc se povede přesvědčit nového vlastníka ke spolupráci.
- Exekuce: měsíční na účet u ČSOB připutuje zhruba 5 000 Kč. Některé exekuce jsou nedobytné a nevymožitelné, jelikož majitele krom bytu v Třebušické, nemají jiný majetek ani příjem. Kdo do SVJ dluží, bude mu doručena předžalobní výzva za období 2017 - 2020, na kterou pokud nebude reakce, bude do 30. dnů od doručení (vratky) podán návrh na exekuci.
- dne 23. 11. 2020 byla ČSOB Pojišťovně, a. s., členu holdingu ČSOB doručena poslední výzva k vyřízení škod na pojistných událostí č. 2186035692, 2196000934, 2196004557 a 2196004560. ČSOB Pojišťovna neplní své závazky, které ji vyplívají z pojistné smlouvy na těchto škodních událostech, což má za důsledek vzniku dalších škod - zkrátka ČSOB Pojišťovna dělá mrtvého brouka, na předchozí urgence nereagovala ... je zajímavé, že pokud jde o placení pojistného (mé soukromé pojištění), tak ČSOB Pojišťovna reaguje do 14 dnů od nezaplacení výhružnými výzvami.
- na přechodný stav je v plánu zřídit sídlo SVJ Třebušická 259-264, Blok D3 na adrese Větrná 303, v bytu č. 1. Dal jsem k dispozici jednu bytovou jednotku, kde se zřídí "kancelář" + poštovní schránka

Apeluji na majitele ... máte-li zájem dáti dům do kupy a chcete-li být součástí projektu, přidejte se. V opačném případu jsme připraveni majetkové vztahy právní domu vyčistit a dům dáme do kupy tak či onak i bez Vás, jen nás to o chvilku zdrží.

04.11.2020
Po delší odmlce by bylo fajn, k domu Třebušická něco napsat.
- k 01.01.2020 nebyly do domu funkční přípojky: elektika, voda, plyn a topaní. Vodě po revizi inženýrské sítě a osazeni měřiči nebrání spuštění. Elektika po opravě, revizi a osazeni měřiči též bez problémů spustitelná. Plyn a topení je v havarijním stavu. Plyn do sklepa není poškozen. Rozkradeny jsou rozvody uvnitř domu. Topení vůbec neexistuje.
- k 31.01.2020 skončil pracovní poměr naší uklízečky, kterou jsme zdědily nedořešenou po bývalém správci. Aktuálně jsme bez zaměstnanců.
- na základě společné domluvy se správcovskou firmou došlo k ponížení ceny služeb z 22 705 Kč na 6 727 Kč od srpna 2020.
- v dubnu 2020 - říjen 2020 proběhlo šetření Krajské hygieny v Mostu ve věci nemoci z povolání naší bývalé uklízečky. Zatím stále neuzavřeno, budeme se odvolávat.
- červenec - říjen 2020 proběhla jednání s advokátní kanceláří o podstoupení neplatících majitelů k právnímu řešení. Bude vyžadováno k uhradě dluhů za období 1/2017 - 2020. Co bylo předtím, je průkazně ne doložitelné. Aktuálně se měsíčně vybere jak ze strany majitelů, tak příchozích exekucí kolem 30tis./měsíčně. Z toho se platí faktura správě a splácí dluhy z předchozích let. O dlužích k 04.11.2020 (dluhy vznikly v roce 2017, od roku 2018 vyjma DOSPRA - audit, bylo vše rádne zaplaceno a nové dluhy nevznikají):

akualizovano k 30.11.2020
Teplárny THL - dluh 162 000 Kč, splaceno 112 000 Kč, zbývá 50 000 Kč (splátkový kalendář 10 000 Kč/měs. do 31.5.2021)
Vodárny - dluh 117 827 Kč, splaceno 114 827 Kč, zbývá  3 000 Kč (splátkový kalendář 3 000 Kč/měs. končící ke dni 31.1.2021)
Dospra - dluh 77 000 Kč (audit od roku 12/2017), splaceno 40 000 Kč, zbývá 37 000 Kč (předpoklad splacení do 31.5.2021)
vrácení přeplatku majitelům - dluh 22 000 Kč, splaceno 0 Kč (oznámeno zaplacení po datu 31.3.2021, nejpozději do 31.7.2021)
právní služby Valný - 43 866,6 Kč, splaceno 21 646,6 Kč, zbývá 22 220 Kč (předpoklad splacení 31.3.2021)
drobné dluhy z let 2016-2017 - 28 932 Kč, splaceno 28 932 Kč, zbývá 0 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
dluhy celkem: 458 385 Kč  splaceno celkem: 317 405 Kč  zbývá celkem: 134 220 Kč (předpokládané urovnání je nejpozději do 31.7.2021)

- k 31.10.2020 platí 38 bytů z domu shromážděním vlastníků schválené platby.
- 02.10.2020 byla SVJ vyplacena záloha 501 000 Kč vč. DPH (3 000 KĆ má SVJ spoluúčast) z pojištění domu u Kooperativa a.s., za škodní událost z května 2019 - požár vchodu 260. Aktuálne ve vchodu 260 proběhlo vyklízení (desítky tun odpadu - celkem vyčísleno na částku 165 332 Kč vč. DPH) a provadí se sanační práce. U ostatních vchodů proběhla částečné vyklízení a byly započaty sanační práce. Pojistka uzavřená u ČSOB pojišťovny stále není dořešena, připravují se právní kroky k plnění ČSOB pojišťovny svých závazků vůči SVJ Třebušická.
- V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky se ruší tento rok setkání shromáždění majitelů a bude provedeno v elektronické podobě způsobem rozhodování Per rollam. Informace budou majitelům butových jednotek v Třebušické ul. zaslány emailem.
- SVJ je v součastné době pojištěno pouze na zodpovědnost do výše 5 mil./10 mil. Kč, u pojišťovny DIRECT.
Testovací režim stránek v1.4
správce stránek: jirka(zavinac)compuny.cz
aktualizováno: 31.12.2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky